Projecte participatiu

La fase de recepció de propostes ja ha acabat i hem rebut 20 idees de tota la comunitat educativa!

Durant els següents dies, el Comitè de validació de propostes estarà revisant les idees rebudes, per confirmar que compleixen amb els criteris plantejats.

  • Les propostes que compleixin amb els criteris, passaran a fase de votació.
  • Aquelles propostes sobre les quals hi hagi dubtes o poca claredat, des de l’AFA es contactarà a les autores per tenir més informació que permeti valorar-les millor.
  • Les propostes que el comitè valori no aptes per no complir els criteris, es guardaran en el cas que es llancin altres edicions de projectes participatius.
  • Totes les propostes que el comitè validi conforme compleixen els criteris, passaran a la fase de votació que s’obrirà el 8 de març.


El Comitè de Valoració está conformat per 5 personas: 2 persones de la Junta de l’AFA (Ruben Pasadas Llonch-President AFA- i Rodrigo Barahona -Coordinador Projecte-), 1 persona del Claustre (Cristina Llistar -Directora Escola), 1 representant de Monitaula (Silvia Serra), i 1representant del grup de delegades (Marta García Jara).

Si teniu algun dubte sobre el projecte o el formulari, ens podeu escriure a info@ampacatalunya.cat