Pla De Funcionament 2019-2020

Descripció del servei

L’horari de l’espai de migdia de l’escola Catalunya de Sabadell està organitzat de la següent manera:

 • De dilluns a divendres horari de coordinació a partir de les 9:00 h del matí fins les 11:30 h.
 • De dilluns a divendres horari del servei de migdia de 12:15 a 15:00 h per a infantil 3 i 4 anys i de 12:30 a 15:00 h per a la resta d’infants.

Actualment fan ús d’aquest servei 240 alumnes aproximadament de mitja.

L’equip del servei de menjador de l’escola està format per 18 persones, de les quals 15 formen part de l’equip educatiu i 3 de l’equip de cuina.

Equip de cuina

 • Cap de cuina: Jose
 • Ajudant de cuina: Luz
 • Ajudant de cuina: Fran

Equip de monitoratge

 • Coordinadora: Núria
 • Monitores:
  • P3: Dolors i Carla
  • P4: Maite i Rosanna
  • P5: Núria C. i Andrea
  • Reforç infantil: Paula
  • 1r: Carme i Anna
  • 2n: Sandra
  • 3r: Joanna
  • 4t: Txispi
  • 5è: Lara
  • 6è: Conxi

* Durant el 1r trimestre tenim el suport de la Clara i la Sheyla, dues monitores de pràctiques.

Funcionament del servei

Equip de cuina

El servei ve marcat, tant per l’organització i funcionament de cuina com del menjador,  entenent el servei del migdia com una globalitat de tots dos.

La dietista de l’empresa, la Carla, elabora els menús que posteriorment el cuiner i la comissió de menjador revisa i dona el seu vist i plau.

El cuiner d’aquest curs és el Jose, cuiner amb una llarga experiència treballant a cuines de col·lectivitats, escoles, hospitals…. Ja va treballar amb nosaltres anys enrere i el curs passat.

L’ajudant de cuina és la Luz, juntament amb el Fran, amb una jornada de 8h els dos. També s’encarreguen de la neteja del menjador.

La Luz és l’encarregada de parar taules i juntament amb el Fran de la neteja de menjador. S’està valorant l’opció de posar un suport a cuina de 2h per neteja de menjador

El Jose és l’encarregat directe d’organitzar i supervisar les funcions de la cuina i del seu personal juntament amb la supervisora directa de l’empresa, la Carla i la Roser (inspectora de sanitat) i Monitaula.

S’encarrega de fer les comandes als proveïdors donats d’alta i del seguiment de tota la matèria primera un cop arriba a la cuina. Així de rebutjar tota la matèria primera que arribi en mal estat. Supervisa i controla tots els registres, APPCC, necessaris pel bon funcionament de la cuina. S’encarrega de l’elaboració dels menús especials que hi pugui haver.

Gràcies a la supervisió de la Carla a la cuina, fem una revisió de tots el registres per tal que estiguin al dia i es prenguin correctament. Si fos el cas es comenten les millores a dur a terme.

Equip de menjador

L’equip educatiu està format per una coordinadora, Núria, amb una jornada laboral de 7,50 hores, juntament amb 4 monitores de 2,75h (encarregades d’infantil) i 10 monitors/es de 2,50h diàries.

Dues monitores i la Núria s’encarreguen de l’acollida matinal.

La Núria és l’encarregada d’organitzar, juntament amb la responsable de Monitaula, del funcionament de l’espai del migdia. És l’encarregada directa de supervisar les funcions de tot el personal educatiu in situ.

La seva jornada laboral comença a les 7,30h del matí (acollida) i a partir de les 9,00h atenent totes les demandes diàries dels pares, com les absències, dietes….

S’ha habilitat l’antiga cuina de consergeria com a despatx de la coordinació, o on millorem l’atenció a pares i la seva tasca de gestió. Les tasques administratives venen determinades pe bon funcionament del servei, control de llistes assistència, control assistència monitors, cobraments mensualitats efectives a l’escola…

La capacitat del menjador de l’escola és 125 per a  nens/es aproximadament. El promig de nens/es  usuaris del servei és de 240.

Actualment es fan dos torns de menjador.

 • 1er torn de 12,15 : P3 i P4 12:30 h P5, 1er i 2on primària.
 • 2on torn de 13:45 h : 3er, 4rt, 5è i 6è primària.

Organització per cursos

P3: Les monitores de P3, la Dolors i la Carla, van a buscar a els nens/es a la seva aula a les 12:15h,

Renten mans i entren a dinar. Quan acaben de dinar van al lavabo, i després fan la migdiada fins a les 14:30h que desperten i van cap a classe.

La migdiada s’utilitza l’espai polivalent de la planta baixa , just al costat del menjador. Aquest fet garanteix la seguretat dels més menuts de l’escola.

P4 i P5:  Les monitores de P4 i P5 van a buscar als nens/es a la seva aula a les 12:20h i passen llista, renten mans. Després entren a dinar.

P4 les monitores  són la Maite i la Rosanna. P5 Els monitors són la Núria C. i Andrea

13:30 h TOTS  els monitors/es amb el seu grup van al pati, exclusiu per a infantil, a fer activitats,( incloses activitats relacionades amb el pla d’animació ), joc lliure….

El que no hagi acabat de dinar, farem una nota.

Les monitores de cada curs sortiran sempre a l’hora, es a dir no es quedarà una  al menjador amb els nens/es que els costa més menjar. Per això ja hi hauran la monitora de suport.

14:15 h aprox. rentarem mans i anirem a les respectives aules.

ACTIVITATS DE 14:20 a 15:00 h (Manualitats; Racó del conte; Música – escoltar, cantar, ballar -; Jocs d’interior)

Aquestes activitats es portaran a terme a les aules de P4 i P5 amb les respectives monitores.

1r i 2n: A les 12:30h anem a buscar als nens i nenes a la seva aula, i desprès de passar llista i rentar mans, baixem a dinar. 13:30 h sortim al pati les monitores.

Les monitores de cada curs sortiran sempre a l’hora, es a dir no es quedarà al menjador cap monitora amb els  nens/es queels costa més menjar. Es queda una persona responsable. Mai es quedaran sols al menjador.

A partir de les 13:45-14:00h. les monitores de 1r i 2n faran diverses activitats (Jocs dirigits: incloses activitats relacionades amb el pla d’animació; Racó del conte; Joc lliure; Musica: escoltar, cantar, ballar)

14:45h rentem mans i anem a la classe.

3r,4t,5è i 6è: A les 12.30h, els monitors/es van a les respectives aules, passen llista i baixen al pati gran.

Els nens/es que fan extraescolars o vagin a la biblioteca, es important que un cop els monitors/es els vagin a buscar no tinguin presa en baixar.

És un bon moment per xerrar amb ells abans de baixar al pati o fer activitats, tutories, activitats a l’aire lliure, ( incloses activitats relacionades amb el pla d’animació )….

Anem al lavabo a rentar mans.

13.45h entrem a dinar. Un cop acabat de dinar, aquest curs per un millor control i funcionament global, no sortim al pati fins que hagin acabat tots de dinar.

14:30h sortim al pati, el que no hagi acabat, nota a l’agenda.

14:45h rentem mans i anem a la classe.

Control durant l’hora del pati

El pati es divideix en diferents seccions per tal d’oferir una vigilància més acurada i així desenvolupar les activitats o joc lliure amb millor benestar per a tots.

Disposició d’espais i materials

Els espais dels que es disposen a fora el pati al llarg d’aquest curs, queden repartits de la següent manera:

Els materials del que es disposen són: Pilotes, Equip de música, Cordes, Diàbolos, Gomes, Llença Baldufes, Joc de cartes varis, Holahops, Boti-Boti, Material per manualitats, Pals beisbol, Paracaigudes, Dapostars,  Pal tennis. A mida que es necessiti material els anem reposant o portant de nous per no caure en la monotonia.

Estratègies i recursos

Un cop més comencem un curs, amb noves il·lusions i ganes de fer realitat els nostres objectius pedagògics.

No hem d’oblidar que l’educació en el lleure és un dret recollit en la Declaració dels drets de l’infant i per tant, nosaltres dins l’espai del menjador hem de ser transmissors d’aquest.

Amb aquesta finalitat, l’equip educatiu juntament i consensuat amb l’escola, portem a terme activitats per que aquesta estona sigui divertida, entretinguda i alhora educativa.

Diferenciem l’espai del migdia en dos grans apartats:

 • Dins el menjador.
 • Durant l’estona del lleure.

Aquest curs seguim  treballant  el teatre com a eina metodològica i seguir les pautes educatives de l’escola.

Dins l’apartat d’activitats dirigides organitzem diferents “stage” on  els nens i nenes reprodueixen actuacions que després es mostren a la resta de grups. Sempre amb un clar objectiu pedagògic i segons la línia de treball pautada amb l’equip educatiu del menjador.

El pla d’animació és “El món del còmic” cada curs escollirà un còmic que el representarà al llarg de l’any. Portarem a un professional del còmic que aproximi el còmic als infants.

Aquest pla d’animació va acompanyat d’un dossier amb una proposta de jocs i activitats per tal de facilitar la feina dels monitors/es. Aquestes activitats poden variar en funció del ritme i funcionament del grup.

Conjuntament a aquestes activitats al llarg del curs es van oferint diferents propostes de jocs dirigits/activitats per tal que l’equip educatiu en pugui anar fent ús al llarg del curs i evitar caure en la monotonia.

Els monitors/es, juntament amb la coordinadora educativa i la responsable de l’empresa, dissenyen una programació d’activitats trimestrals.

Aquesta programació d’activitats es presenta a l’escola i a la comissió de menjador per tal que estiguin al corrent de la tasca realitzada i alhora no solapar activitats amb les de l’escola.

Aquestes activitats sempre tenen un objectiu i una finalitat educativa.

Els monitors/es disposen del material necessari per poder dur-les a terme.

A mida que es vagi necessitant de material més específic pel bon funcionament de les activitats l’empresa posa a disposició de tot l’equip educatiu del material necessari.

Celebrarem festes populars. Ens hem organitzat de la següent manera:

 • P3: Festa final de curs.
 • P4 i P5:  La Castanyada.
 • 1er i 2on: Sant Jordi.
 • 3er i 4rt: Nadal.
 • 5è i 6è: Carnestoltes.

Trimestralment  us fem entrega detallada de les activitats.  L’ inici de les activitats és el novembre.

Organització del temps/activitats

Durant aquest curs 2019- 2020 seguim treballant els hàbits per a una alimentació sana dins el menjador i durant l’estona d’esbarjo, els nostres objectius són, mitjançant el joc i activitats diverses, potenciar els hàbits socials i de relació.

La nostra tasca educativa segueix englobada en els eixos del curs passat, donant continuïtat al treball fet,  no oblidant que ens trobem dins un espai lúdic on els infants han de gaudir dels seus moments d’oci.

Els espais educatius els emmarquem en el  Projecte Dinar-Mit-Zar on englobem totes les activitats que fem al llarg del curs així com ampliar la nostra tasca a altres vessants, per exemple treballar i fomentar activitats relacionades amb el medi ambient .

Aquestes activitats sempre van relacionades amb el centre d’interès per tal de donar un sentit més coherent a tota la tasca educativa i lúdica realitzada.

L’hort escolar : Aprofitem l’hort per dur una tasca educativa treballant per exemple la temporalitat dels productes.

Durant curs tindrem cura del llimoner que varem plantar ja fa uns cursos enrere.

El projecte Dinar-MIT-Zar engloba també les activitats relacionades amb:

Festivitats assenyalades, com St Jordi, La castanyada, Sta. Cecília, Carnestoltes…gaudint de menús especials i activitats dirigides relacionades amb la festivitat.

La multiculturalitat: un cop al mes treballem tant dins del menjador com al pati el coneixement i cultures d’altres països ja que avui en dia la realitat dels infants  nostres centres és multicultural. Així apropem la realitat i cultura d’altres països dins el menjador ho fem donant a conèixer àpats típics del país i dins l’estona de lleure ho fem donant a conèixer jocs tradicionals del país, danses, música…

Tota aquesta feina educativa els monitors la fan vestits o amb algun detall típic. Treballem pel reciclatge i que tots els infants agafin consciència d’aquest hàbit.

Degut a que el curs passat parem veure que costava la feina del reciclatge el dia que hi havia iogurt em destinat unes caixes marcades per aquest fi i així conscienciar als infants de la importància del reciclatge.

El racó del gust

El Racó del gust és un espai per a treballar temes relacionats amb l’alimentació en general però des d’una perspectiva propera als nens i nenes, utilitzant com a base de les activitats els seus mateixos hàbits i experiències alimentàries.

Per a nosaltres, això significa una manera més efectiva i també atractiva d’abordar qüestions relatives a la salut i la nutrició, així com examinar el nostre entorn alimentari; la circulació d’aliments a nivell local i global; els orígens d’allò que mengen; la sostenibilitat en les nostres pràctiques quotidianes; etc.

L’ objectiu d’ aquest racó és transmetre una educació en l’alimentació saludable i uns costums a taula/socials beneficiosos per al benestar del propi nen/a i del grup.

Treballem per aquests objectius amb il·lusió i d’una forma engrescadora per als infants adaptant-nos a cadascuna de les edats.

Proposem una manera on nens i nenes expressin els seus desitjos, suggeriments, etc… mitjançant: Cooperativa de Nens i Nenes del Temps de Migdia

Aquest curs la comissió de nens i nenes del migdia va dirigida a cicle superior per tal d’afiançar uns bons hàbits i alhora poder fer efectiva aquesta comissió desprès de l’experiència del curs passat. Aquesta Comissió segueix sota l’organització del coordinador/a de menjador escolar i/o del/de la coordinador/a de Monitaula.

L’objectiu d’aquesta agrupació de nens i nenes és actuar com a representants dels demés, o sigui, de les seves idees, suggeriments, queixes i altres qüestions tant respecte del menjador escolar com el temps de lleure. La periodicitat d’aquestes trobades pot variar en funció de les demandes i necessitats al llarg del curs, però bàsicament serveixen per crear un espai d’intercanvi i comunicació entre aquests agents.

Posarem una bústia de suggeriments, al menjador, on els nens/es puguin aportar les seves idees.

Activitats

Tallers per cicle inicial (de cuina, de promoció d’esmorzars saludables,… )

Cicle mitjà (de cuina, joc d’elaboració d’àpats saludables, aliments superflus, gimcana,…)

Cicle superior (joc de taula de preguntes i respostes d’alimentació saludable, prevenció de tca, mites alimentaris).

 • Moments d’artescriure missatges o fer dibuixos secrets amb tinta invisible (suc llimona) elaboració d’un mikado (amb pals de pinxos),…
 • Bliblio Món: Contes  per aprendre a menjar sa, espai de lectura, moments relaxats…. Els nens i nenes de 6è fan de padrins de lectura als més petits durant una petita estona quan els menuts ja són dins la seva classe esperant la mestre.
 • Laboratori dels sabors: Seguim fent tastets d’aliments nous,…Aquests aliments nous posteriorment es poden introduir al menú basal. Coneixem aliments, essències d’arreu del món…
 • Joc “ El plat a cegues”: Els nens i nenes fan cates d’aliments o plats a cegues sense el que els altres sentits intervinguin…només el del gust…
 • Gimcana dels aliments: L’equip educatiu engresca i organitza una gimcana on els infants alhora de passar-ho bé van aprenent i descobrint….
 • Maitre setmanal: Cada setmana, i per grups, els infants escriuen el menú en una pissarra a l’entrada del menjador i així tots els/les companys/es s’assabenten del dinar que els ha preparat la cuinera.

Totes les activitats o propostes  s’ entenen com a activitats obertes alhora que el mateix espai en si mateix…és un espai en constant moviment on totes les aportacions tenen una gran rebuda.

Joc lliure: Durant l’estona de lleure és molt important per a tots els infants de gaudir d’un moment d’esbarjo on ells mateixos decideixen a que jugar, o simplement conversar amb els seus amics/gues…

English Kids: Juntament amb alguns monitors/es organitzem diverses activitat lúdiques on la llengua vehicular és l’anglès alhora que anem marcant els espais amb cartells amb anglès. D’aquesta manera  els anem familiaritzant. Podent ampliar vocabulari, practicar pronunciació, frases curtes…

Celebració aniversaris: Aquest curs volem celebrar l’aniversari de tots els nens i nens del menjador. És per això que posarem un calendari amb tots els mesos de l’any i un cop al mes farem la festa tots junts amb tots els infants que el celebrin durant aquell mes.

Pla  de pluja:  Els dies de pluja canviem lleugerament el nostre funcionament. Es poden fer diferents activitats dins l’aula, jocs i manualitats. Disposem de material específics per aquests dies.

 • P3 segueix amb el mateix funcionament de cada dia.
 • P4 i P5, anem a les aules, es faran dos grups, un miraran una peli i l’altre faran alguna activitat a l’altre aula.
 • 1r i 2n, quan acabin de dinar aniran a les seves respectives aules, es faran activitats o mirarem una peli
 • 3r,4t,5è i 6è, a les seves respectives aules, es faran activitats o mirarem una peli. A les 13:45h aprox. baixarem a dinar. Un cop acabin de dinar, tornarem a les aules fins les 15h

Detall de les activitats per nivells

Activitats de P4 i P5 de 13:45 a 14:20 h

Racó nº3 Porxo: Jocs de construccions, firetes, cotxes i diverses joguines

Racó de classe: Aquestes activitats es portaran a terme a les aules de p4 i p5 per les respectives monitores

Activitats de P4 i P5 de 14:20 a 15:00 h

Racó dels contes: Les monitores explicaran contes als infants, també es podran mirar contes.

Racó dels dibuixos: Els nens podran pintar, o be crear coses amb paper per desprès pintar.

Racó dels jocs: Es faran jocs d’interior amb els infants.

Racó de pel.lícules: Els nens podran veure una pel.lícula  SEMPRE adient per la seva edat

Racó de manualitats: Es faran manualitats amb els infants

Activitats de 1r i 2n 

Racó pati de 13:45 a 14:45h: En aquest espai jugarem lliurement al pati. A part es faran jocs dirigits potenciant el joc tradicional, tin disposem de pilotes, cordes, gomes… També  pintem i fem algunes manualitats i escoltem musica i ballar.

Racó activitats interiors de 13:45 a 14:30h: Dimarts fan activitats diverses amb anglès: Dilluns i Dimecres fan Biblioteca al vestíbul de l’escola; Dijous fem jocs tradicionals, a la sala de psicomotricitat.

Activitats de 3r, 4t, 5è i 6è

Racó pati de 12.30 a 13.30h: De 4t a 6è van a la biblioteca de l’escola a acabar deures.

Juguem lliurement al pati. A part es fan jocs dirigits tenint, disposició dels nens i nenes, pilotes, cordes, gomes, pal de tennis, raquetes,…

També escoltem musica i ballem balls de grup. Cada monitor, amb el seu grup, porten a terme diverses activitats programades relacionades amb el teatre, agenda 21 i amb la màquina del temps, a més  del que vagi  sorgint al llarg del trimestre.

Tenim cura de les paperes que varem pintar dels colors de reciclatge a fora el pati i seguir amb el treball de reciclatge que ja hem fet a l’estona de menjador.

Els divendres són els dies de la setmana on dinamitzarem el menjador i es realitzen activitats diverses dins l’estona del menjador. Per exemple menjars típics d’arreu del món, els tastets… Organitzem actuacions especials on els nens i nenes són els protagonistes.

Totes les activitats que vagin complementant aquesta programació us les anem exposant i anunciant.

Activitats de 13:45 a 14:20 h

El pati gran

La vigilància del pati es fa coordinadament amb tots els monitors/es ja que aquests tenen doble objectiu: Vigilar dins el pati, tenint cura del benestar de tots els nens i nenes alhora que ofereixen diverses estratègies per tal que sigui un espai i divertit.

Dividint el pati en sectors per tal de poder controlar millor als infants. Si un monitor/a fa una activitat, els altres vigilen als nens/es que són al pati.

Impulsem els jocs tradicionals.

Objectius anuals

Els objectius anuals van predeterminats i organitzats en funció dels objectius generals i específics que es van marcant. Aquests objectius els classifiquem segons el cicle educatiu al qual van dirigits: Cicle infantil, Cicle inicial de primària, Cicle mig de primària i Cicle superior de primària.

Objectius Generals 

Els objectius generals dins l’espai del migdia es basen en crear una dinàmica de treball fonamentada en les activitats lúdiques i de lleure on tots els infants en siguin els protagonistes.

Concretament :

 • Treballar i es reforçar l’autonomia i les relacions socials.
 • Treballar de manera divertida i distesa alhora que els infants van essent conscients de les seves pròpies possibilitats.
 • Potenciar valors diversos com la tolerància, la companyonia, la convivència i cooperació.
 • Potenciar el desenvolupament de tots els nens/nenes
 • Desenvolupar la creativitat, la responsabilitat, la sensibilitat….
 • Fer partíceps a tots els infants de les activitats que se’ls presenta. Que els infants mateixos decideixin per ells mateixos ser partícips de les   activitats.
 • Adaptar les activitats proposades a les característiques del grup i edats dels infants.
 • Aprendre a comportar-se en diferents àmbits i situacions.
 • Fomentar el respecte a l’entorn en el qual es troben els infants.

Objectius específics

Tots els objectius específics estan sempre determinats pels objectius generals.

Concretament:

 • Tenir cura d’un mateix.
 • Respectar un ordre en els espais i material utilitzat.
 • Aprendre a utilitzar correctament tot el material.
 • Potenciar l’autoestima.
 • Potenciar la imaginació.
 • Fomentar i inculcar el diàleg.
 • Afavorir l’actitud de pertinença a un grup.
 • Treballar les capacitats positives de cadascun dels infants.
 • Responsabilitat de cadascun dels actes que els infants facin.
 • Treballar la reflexió.
 • Afavorir el treball en equip.
 • Ser solidaris.
 • Fomentar el respecte entre els companys.
 • Facilitar la integració de tots els infants independentment de les característiques de cadascú com a persona.
 • Aprendre i reforçar el saber compartir.
 • Ser coneixedors i entendre les normes per a una bona convivència i un bon funcionament d’aquest espai.
 • Fomentar la solidaritat i l’amistat.
 • Fomentar el reciclatge.
 • Potenciar el respecte entre tots els companys.

Importància de la feina dels monitors/es de menjador i les seves funcions

Un monitor/a és una persona amable, comunicativa, que li agrada el tracte amb els nens i gaudeix amb ells.  Són persones responsables amb iniciativa, recursos i capacitat d’improvisar.

Tenen, amb els infants, una atenció distribuïda sempre i personalitzada quan fa falta. Els monitors/es són educadors i saben transmetre valors als nens/es, així com bons hàbits.

Funcions:

 • Responsabilitzar-se del grup d’infants que té al seu càrrec. Vetllar especialment per la seva seguretat i benestar.
 • Aplicar les pautes i normativa establertes i vetllar per el seu bon compliment.
 • Portar a terme les activitats programades, vetllar per la seva bona realització i pel compliment dels objectius educatius proposats.
 • Estar amb els infants, ajudar-los i dinamitzar-los.
 • Mantenir una adequada relació de treball amb els companys d’equip i amb el professorat de l’escola. Sentir-se responsable de la feina.
 • Mantenir informada a la persona que coordina de l’evolució dels infants al seu càrrec i, si s’escau, al tutor o tutora del grup.
 • Assistir i participar en les reunions d’equip programades.
 • Preparar les activitats encomanades i treballar segons el disseny establert.
 • Fer el seguiment dels nens i nenes, de la seva evolució i actuar amb conseqüència.
 • Confeccionar els informes segons la periodicitat acordada.

Objectius específics dels monitor/es:

 • Respectar un ordre en els espais i material utilitzat.
 • Aprendre a utilitzar correctament tot el material.
 • Potenciar l’autoestima.
 • Potenciar la imaginació.
 • Fomentar i inculcar el diàleg.
 • Afavorir l’actitud de pertinença a un grup.
 • Treballar les capacitats positives de cadascun dels infants.
 • Responsabilitat de cadascun dels actes que els infants facin.
 • Treballar la reflexió.
 • Afavorir el treball en equip
 • Ser solidaris.
 • Fomentar el respecte entre els companys.
 • Facilitar la integració de tots els infants independentment de les característiques de cadascú com a persona.
 • Aprendre i reforçar el saber compartir.
 • Ser coneixedors i entendre les normes per a una bona convivència i un bon funcionament d’aquest espai.
 • Fomentar la solidaritat i l’amistat.
 • Fomentar el reciclatge.
 • Potenciar el respecte entre tots els companys.

Pla d’evacuació

Pel bon funcionament, en cas d’evacuació de l’escola durant l’espai del migdia, per un incident extern al nostre servei però que impliqui un canvi organitzatiu per tal garantir la seguretat de tots els infants i personal seguirem les següents pautes:

 • EL PUNT DE TROBADA SEMPRE ÉS LA PARET DEL GIMNÀS DEL IES
 • Cal explicar als nens/es els passos a seguir en cas d’evacuació dins el servei de menjador. Cada monitor/a  és l’encarregat d’explicar el funcionament al seu grup.
 • Hi ha dos coordinadors per tal de comprovar que tothom es fora de l’escola. Un coordinador és el monitor de 6è, i alhora  el seu grup queda a càrrec del monitor de 5è.  Aquest puja al segon pis i comprova que no hagi quedat ningú després fa la revisió al 1r pis. Un cop ha comprovat que no hi ha ningú en cap de les dues plantes surt fora i es dirigeix al punt de trobada amb el seu curs. El segon coordinador és la coordinadora de menjador que es responsable de comprovar i revisar que no queda ningú a la planta baixa. Un cop revisat surt fora de l’escola.
 • Quan soni l’avís d’evacuació s’han de seguir les següents pautes: SI ENS TROBEM AL MENJADOR, cada monitor/a surt en ordre del menjador, en fila i ens dirigim, passant pel vestíbul, a la porta que comunica amb el pati fins la paret del gimnàs del IES. SI ENS TROBEM AL PATI PETIT, agrupem tots els nens/es i en fila ens dirigim a la paret del gimnàs. Un dels monitors/es que sigui al pati ha de controlar que no quedi cap infant al pati ni a vila racons. SI ENS TROBEM AL PATI GRAN, agrupem a tots els nens i nenes i anem a la paret del gimnàs. Un monitor/a es queda amb tots els infants mentre un altre comprova que no quedi ningú dins els lavabos del pati i després es dirigeix al punt de trobada. SI ESTEM FENT ALGUNA ACTIVITAT A QUALSEVOL AULA DE L’ESCOLA, sortim amb els infants al nostre càrrec fent una fila i en ordre i anem al punt de trobada.
 • P-3: Si ens trobem dins la sala de la migdiada sortim per la porta d’accés que dona al pàrquing i anem al punt de trobada obrint la porta de la reixa blanca que separa el IES amb l’escola i anem al punt de trobada. Si, pel contrari , encara ens trobem dins el menjador sortim per la porta del vestíbul.
 • Un cop som al punt de trobada: Cada monitor/a es queda i es fa responsable del seu grup comprovant que no hi falti ningú. Per la bona organització i funcionament cada grup té assignat un tros de la paret. L’ordre que seguim  i segons curs: P3 al costat de la paret més propera a la porta de Cal Japó,  P4 tot seguit de P3, la resta de cursos es situen successivament.
 • El personal de cuina: Un cop comprovat que no queda ningú al menjador ni a la cuina surten a fora de l’escola per la porta de la cuina del darrera i que té accés directe al pàrquing. Es reuneixen amb la resta de personal i infants al costat del gimnàs.

Informació addicional

Cada monitor és coneixedor dels nens i nenes amb els que treballa diàriament. Partint d’aquesta base es poden fer excepcions per motivar-los a tastar aliments, serem comprensius i sempre com ens agradaria que ens ho expliquessin a nosaltres. Els hem de transmetre la importància de cada aliment i l’efecte que fa sobre el nostre organisme. Si els adults estem relaxats i tranquils, els nens i nenes reben aquest estat, ja que som un mirall per a ells.

És important que un infant no estigui durant tot l’espai de menjador assegut a taula davant d’un plat que no vol. És feina nostra buscar estratègies. Utilitzem les reunions per demanar opinions o donar les vostres idees per tal que l’espai millori. Tots els pactes amb coherència són bons.

El menjar és sempre el que hi ha, per això es fa un menú, no es canviarà si no hi ha un motiu comunicat per la família (intoleràncies, dentistes, restrenyiments etc.).  Si sabem que no agrada el farem tastar igualment una mica com qualsevol altre aliment.

En cas necessari el monitor/a omple un full d’incidència que dona a la mestra i als pares per tal de comunicar qualsevol esdeveniment fora de la rutina del dia a dia.

Els monitors/es es preparen les activitats amb la suficient antelació per tal de portar el material necessari per a dur-la a terme i en fan el seu registre mitjançant una fitxa d’activitats.

Hi ha una normativa interna de menjador la qual s’ha de dur a terme pel bon funcionament del servei.

Calendari

Aquesta programació d’activitats està pensada per desenvolupar-la al llarg de tot el curs escolar, dividint-la en trimestres.

Per tant a principi de cada trimestre es realitzarà una reunió amb l’escola i  els responsables de temps del migdia on  s’entregarà a l’escola la programació trimestral juntament amb les activitats a desenvolupar. Aquestes activitats són sempre una proposta i estan obertes a qualsevol  modificació.

Per tant el calendari queda de la següent manera:

1er trimestre: Inici de les activitats durant el mes d’octubre fins Nadal. El mes de setembre i part d’octubre el deixem per adaptació dels nens/es a la tornada de vacances i preparació  de totes les activitats per part del monitoratge. Tot i això, no vol dir que no es vagin realitzant petites activitats dins l’espai  de lleure del migdia.

2on trimestre: Inici de les activitats des de la tornada de vacances de Nadal fins Setmana Santa.

3er trimestre: Des de la tornada de Setmana Santa fins final de curs. A finals de trimestre, quan s’apropi el final del curs, celebrarem la diada del  menjador on tots els nens/es en seran partícips.

A principi de cada dels trimestres s’entregarà un planning amb totes les activitats setmanals marcades. L’equip educatiu de monitors/es disposa d’un dossier d’activitats com a  eina per agilitzar i facilitar la seva feina. Es realitzen reunions periòdiques amb l’equip educatiu del migdia per tal d’organitzar, preparar i revisar totes  les activitats.

Horari de servei d’acollida matinal: De 7:30 h a les 9:00h del mati. Dividit amb dues franges. De 7:30h a 8:00h i de 8:00h a 9:00h. Poden escollir la segona opció o les dues segons necessitat.

Els nens i nenes que  utilitzin aquest servei, fan servir l’espai del menjador. Els infants disposen de jocs didàctics i altres possibilitats d’esbarjo, sempre en un lloc tancat. Poden esmorzar si el porten de casa.

Els més grans poden fer deures si s’escau ( conten amb l’ajut de les monitores). Són tres les monitores que fan aquet servei.

Els pares i mares porten els nens i nenes fins la porta principal ( la del pàrquing de mestres i serveis), i els acompanyen fins la porta del menjador on es troben les monitores que fan aquet servei.

L’ acollida es pot utilitzar de forma fixa  o esporàdica.

Horari de servei d’acollida tarda: De 16:30 a 17:00 h.

Usuaris del servei entre 10 i 15 nens/es aproximadament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.