Menjador i Acollida

Els serveis d’acollida s’encarrega l’empresa MONITAULA. Per més informació i inscripcions s’han de dirigi a la coordinadora (Núria García) a la finestreta de secretaria, al vestíbul.

ACOLLIDA MATÍ

HORARI

FIX Mensual (preu mensual)

ESPORÀDICS (preu dia)

De 7:30h a 9h 42€
37€ 2n germà
33€ a partir 3r germà
3,5€
De 8 a 9h 29€
25€ 2n germà
22€ a partir 3r germà
2,5€

ACOLLIDA TARDA

HORARI

FIX Mensual (preu mensual)

ESPORÀDICS (preu dia)

De 16:30h a 17h 15€ 1,5€

 MENJADOR

El servei de menjador està proporcionat també per la empresa MONITAULA. 

Els preus mensuals son els següents :

SENSE BERENAR

Quotes  D’octubre a Maig Setembre Juny
Fixe 5 dies/setmana 115,50 € 80,6 € 93 €
Fixes 4 dies /setmana 93,75€ 62 € 74,40 €
Fixes 3 dies/setmana 71,30 € 43,40 € 55,80 €

 

  • Preu fixe: 6,18€
  • Preu esporàdic : 6,80 €
  • Preu No soci Ampa: 7,20€

AMB BERENAR

QUOTES

Setembre i Juny

D’Octubre a Maig

Fixe 5 dies/setmana 104,25€ 126,83€
Fixe 4 dies/setmana 83,4€ 101,73€
Fixe 3 dies/setmana 62,55€ 76,62€
  • Preu fixe: 6,95€
  • Preu esporàdic : 7,70 €
  • Preu No soci Ampa: 7,70€

Jornada intensiva: Durant els períodes de jornada intensiva, en cas de no fer servir el servei caldrà comunicar-ho amb 15 dies d’anticipació o es cobrarà el menú com absència. 

Formes de comunicació amb la empresa MONITAULA:

  •  Telèfon: 645 16 39 31
  • WEB: www.monitaula.com Al area de clients, indicar com nom d’usuari: escolacatalunya i com contrasenya: Catalunya20.
  • CORREU ELECTRÒNIC: menjadorcatalunya@monitaula.com
  • CORREU DE NUTRICIÓ: nutricionalmedic@monitaula.com Per consultes sobre alimentació.

Per més informació podeu consultar el document que es va donar a la reunió de menjador: CARTA INFORMATIVA PARES