Alta Soci AMPA 2021 – 2022

Us adjuntem les dades bancàries per fer l’ingrés de la quota anual de l’AFA. Només un pagament  per família.

Cal fer l’ingrés abans del 31 de juliol 2021

Entitat Bancaria: Banc Sabadell

Titular:  AMPA CEIP ESCOLA CATALUNYA

CC: 0081-0052-01-0001223325

IBAN:   ES46-0081-0052-0100-0122-3325 

Import anual: 30 €

Concepte: NOM I COGNOMS  DEL/S ALUMNE/S + CURS QUE FARAN DURANT EL 21/22

Un cop realitzat el pagament caldrà inscriure’s al formulari de socis de l’AFA.

IMPORTANT: En cas de no ser soci, es regularitzaran les quotes dels serveis oferts per l’AMPA, acollida, menjador i extraescolars. Que s’hagin utilitzat amb caràcter retroactiu a data 13 de setembre.

*No proporcioneu mai la vostra contrasenya.