Comissió Web

La comissió web és l’encarregada de mantenir el suport del site, estructura de continguts, gestió del comptes de correu. En definitiva la base per a que la resta de comissions disposin dels canals telemàtics per difondre informació, formularis, etc.

Tasques

  1. Manteniment de la pàgina web de www.ampacatalunya.cat.
  2. Divulgar informació a les xarxes pròpies de l’AMPA, web, Facebook i Twitter. 
  3. Donar suport a les altres comissions per tal de penjar informació a les nostres xarxes socials. 
  4. Penjar informació d’interés que no pertany a cap comissió.
  5. Gestionar el correu: info@ampacatalunya.cat.
  6. Manteniment de mails per les diferents comissions.
  7. Gestió compte correu Google.
  8. Gestió de contrasenyes.