que es i funcions

Què és l’AMPA?

Les sigles AMPA signifiquen: Associació de Mares i Pares d’Alumnes, i és l’entitat sense afany de lucre que agrupa les mares i els pares dels alumnes de l’escola.
El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills. El seu funcionament es basa en el diàleg i la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Quines són les funcions de l’AMPA?

L’AMPA te diverses funcions: És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius de les escoles per tractar els temes que afecten el conjunt de famílies que duem els nostres fills a l’escola.

  • Permet opinar a les famílies sobre el funcionament quotidià de l’escola.
  • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats, és a dir, les mares i pares dels alumnes.
  • A més a més, l’AMPA participa en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant en el Consell Escolar del Centre.