Esctructura

Estructura de l’AMPA

Per tal de ser funcional, l’AMPA compta amb un equip directiu format per:

 • President/a
 • Vicepresident/a
 • Tresorer/a
 • Secretari/a

S’organitza en comissions per a la màxima operativitat. En l’actualitat l’AMPA del CEIP Catalunya compta amb les següents comissions:

 • Casals
 • Econòmica
 • Extraescolars
 • Pedagògica
 • Festes
 • Menjador – Acollida
 • Web

L’AMPA es reuneix regularment en Juntes Ordinàries per tractar dels temes del dia a dia de l’escola, i en Juntes Extraordinàries quan alguna situació fora d’allò habitual ho requereix.

Així mateix, per tal que les mares i pares puguin fer arribar les seves opinions i comentaris a l’AMPA, es celebren també Assemblees Ordinàries regularment i Extraordinàries quan les circumstàncies ho aconsellen.

Entre convocatòries d’Assemblees, qualsevol mare o pare pot fer arribar els seus suggeriments, queixes o propostes a l’AMPA a través de qualsevol membre de la Junta o bé al correu electrònic contacta@ampacatalunya.cat