Comissió Comunicació

La comissió de comunicació coordina la comunicació entre les famílies, AMPA i l’escola, buscant la implicació de les famílies i la transparència en la gestió de la associació. I dóona suport a la resta de comissións perquè la informació que necessitin donar a les famílies arribi de forma òptima.